Lưu ý: Bạn cần phải hoàn thành việc xác minh tài khoản và kích hoạt bảo mật 2 lớp trước khi mua bán bất kỳ loại tiền điện tử nào trên Tiktakbtc.net.

Đăng nhập vào hệ thống tại đây. Sau khi đăng nhập, bạn chọn mục Giao dịch và bấm chọn cặp BTC/VNĐ.

Hướng dẫn mua Bitcoin

Trong phần Mua Bitcoin gồm có 4 ô thông tin:

 • Số lượng: Số lượng Bitcoin mà bạn muốn mua, lưu ý rằng bạn cần phải mua tối thiểu số BTC mà hệ thống hiển thị
 • Phí: Phí giao dịch được tính bằng BTC
 • Giá mua: Giá mua tương đương với 1 BTC
 • Tiền bạn trả (VNĐ): Số tiền bạn phải trả tương ứng với số Bitcoin mà bạn muốn mua
  Ở đây, bạn chỉ cần điền số lượng Bitcoin mà bạn muốn mua, hệ thống sẽ tự hiển thị số tiền mà bạn phải trả bằng VNĐ. Giả sử bạn muốn mua 0.001 BTC.

Sau đó, nhấn vào ô Tiếp tục

Hệ thống sẽ hiện lên thông tin về giao dịch mà bạn đang thực hiện và yêu cầu nhập mã xác thực Google để hoàn thành giao dịch. Lưu ý là thao tác phải thực hiện trong 60 giây.

Sau khi nhập mã xác thực Google, nhấn vào ô Mua là bạn đã hoàn thành giao dịch mua Bitcoin.

Hướng dẫn bán Bitcoin

Trong phần Bán Bitcoin cũng gồm có 4 ô thông tin:

 • Số lượng: Số lượng Bitcoin mà bạn muốn bán, lưu ý rằng bạn cần phải bán tối thiểu số BTC mà hệ thống hiển thị
 • Phí: Phí giao dịch được tính bằng BTC
 • Giá bán: Giá bán tương đương với 1 BTC
 • Tiền bạn nhận (VNĐ): Số tiền bạn sẽ nhận được tương ứng với số Bitcoin mà bạn muốn bán
  Ở đây, bạn chỉ cần điền số lượng Bitcoin mà bạn muốn bán, hệ thống sẽ tự hiển thị số tiền mà bạn nhận được bằng VNĐ. Giả sử bạn muốn bán 0.001 BTC.

Sau đó, nhấn vào ô Tiếp tục

Hệ thống sẽ hiện lên thông tin về giao dịch mà bạn đang thực hiện và yêu cầu nhập mã xác thực Google để hoàn thành giao dịch. Lưu ý là thao tác phải thực hiện trong 60 giây.

Sau khi nhập mã xác thực Google, nhấn vào ô Bán là bạn đã hoàn thành giao dịch bán Bitcoin.

Ngoài ra, để kiểm tra trạng thái của các giao dịch mua, bán Bitcoin vừa thực hiện bên trên cũng như xem lại thông tin về các giao dịch, bạn vui lòng kéo xuống phần Lịch sử giao dịch (Bitcoin).

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề nào trong quá trình giao dịch, vui lòng liên hệ Tiktakbtc Support để được hỗ trợ kịp thời nhất.