Dưới đây là 5 lưu ý Bảo mật quan trọng mà bạn cần phải nhớ:

  • KHÔNG đưa mật khẩu của bạn cho bất cứ ai.
  • KHÔNG gọi điện nói chuyện với bất cứ ai tự nhận là hỗ trợ người dùng của Tiktakbtc
  • KHÔNG gửi tiền, coin, token cho bất cứ ai tự nhận là thành viên của đội ngũ Tiktakbtc
  • LUÔN bật bảo mật xác thực 2 lớp bằng Google Authentication hoặc Email Authentication Code
  • Bảo mật thật kỹ email của bạn